Om

Historien bag Gesten-Fritidscenter:

Ved byfesten i 1974 luftes tanken for første gang om en idrætshal af Chr. Jensen. Man danner en forening som skal kigge nærmere på sagen.
Fra ’74 til ’79 bruges der en masse energi på politisk at få en hal til Gesten. I ’79 beslutter man politisk at påbegynde Gesten hallen i 1981 og at den skal stå klar året efter i ’82.
Betingelsen for at vi får en hal i Gesten er at vi indsamler 350.000kr. De penge indsamles lokalt og igennem salg af reklamer, tilskud og lån. 1981 tages det første spadestik og 1. Maj 1982 afleveres hallen til Gesten.

Den praktiske del af Gesten-Fritidscenter:

”Gesten Fritidscenter” er en selvejende institution.
Institutionen ledes af et repræsentantskab, der sammensættes af repræsentanter der indstilles fra de forskellige foreninger og brugere af hallen.
Der vælges en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, og tre bestyrelsesmedlemmer. Vejen Kommune udpeger det sjette medlem.

Bestyrelsens ansvar,

Bestyrelsen er hallens daglige, ansvarlige ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens ejendom og indretninger holdes ved lige, og altid forefindes i forsvarlig stand. Dette udøves i henhold til partnerskabsaftale med Vejen Idrætscenter. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tegningsret for institutionens daglige leder, som i henhold til partnerskabsaftale er Vejen Idrætscenter, vedrørende disposition over bankkonti.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende personer:

Janus Harloff Lynggaard
Jakob Sander
Ellen Hansen
Jesper Madsen
Ralf Müller