Repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Gesten Fritidscenter indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 18/09-2018 kl. 19:00-20:30.

Afholdes i Gesten Fritidscenters mødelokale.

Dette møde blev aftalt af de tilstedeværende på det ordinære repræsentantskabsmøde maj-2018 jf. referat fra mødet.

Det nuværende repræsentantskab formelt bliver opløst på mødet for at et nyt kan overtage jf. de nu gældende vedtægter.

Vi håber inderligt at du/I/jeres forening møder op for at kunne gøre netop jeres stemme gældende.

Det er det nuværende forretningsudvalgs ønske at det kommende repræsentantskab favner så bredt som muligt, og derfor er alle brugere af hallen på nuværende tidspunkt berigtiget til at møde op med en stemme og eventuelt et medlem til det kommende repræsentantskab.

Der henvises til vedtægterne.

Spørgsmål stilles til formand@gesten-fritidscenter.dk.

På udvalgets vegne