Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinær repræsentantskabsmøde i Gesten Fritidscenter.

Dato/tid: Onsdag den 16/05-2018 kl. 19:30 i cafeteriet

Indkaldt: Forretningsudvalget, repræsentanter for Gesten lokalråd, GIF, Gesten skytteforening, Gesten badmintonklub, Gesten børnecenter samt Vejen kommune.
Alle interesserede er velkomne.

Dagsorden jf. vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og stemmetæller
 3. Årsberetning
 4. Udvalgsberetning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Fremlæggelse og drøftelse af kommende budget
 8. Valg af formand og næstformand
 9. Valg af forretningsudvalg og 1 suppleant
 10. Valg af revisor og suppleant
 11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være fremsendt skriftligt til formanden senest 3 uger før mødet. På mail formand@gesten-fritidscenter.dk

Der vil blive fremlagt væsentlige vedtægtsændringer på mødet under punktet 6. indkommende forslag.