Gesten-Fritidscenter-LOGO

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde

Dato/tid : Onsdag d. 16/08-2017 kl. 19:30 i cafeteriet

Da mødet er indkaldt som ekstraordinært er visse punkter i dagsordenen jf vedtægterne udeladt.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent
  2. valg af protokolfører og stemmetæller
  3. udvalgsberetning
  4. regnskab
  5. behandling af indkommende forslag
  6. fremlæggelse og drøftelse af kommende budget
  7. evt.