Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 20 juni kl. 19:00

Cafeteriaet, Gesten Fritidscenter

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
 3. Årsberetning.
 4. Udvalgsberetninger.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag eller af forslag fra repræsentantskabet.
 7. Fremlæggelse og drøftelse af budget for det kommende år.
 8. Valg af formand og næstformand. Formand og næstformand er selvskrevne medlemmer af forretningsudvalget. Alt efter deres post i forretningsudvalget er de ikke nødvendigvis på valg hvert år.
 9. Valg af forretningsudvalg og 1. suppleant. Alt efter deres post i forretningsudvalget er de ikke nødvendigvis på valg hvert år.
 10. Valg af revision og suppleanter.
 11. Eventuelt.

 

Vedtægter