Kategoriarkiv: Bestyrelsen informerer

Repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Gesten Fritidscenter indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 18/09-2018 kl. 19:00-20:30.

Afholdes i Gesten Fritidscenters mødelokale.

Dette møde blev aftalt af de tilstedeværende på det ordinære repræsentantskabsmøde maj-2018 jf. referat fra mødet.

Det nuværende repræsentantskab formelt bliver opløst på mødet for at et nyt kan overtage jf. de nu gældende vedtægter.

Vi håber inderligt at du/I/jeres forening møder op for at kunne gøre netop jeres stemme gældende.

Det er det nuværende forretningsudvalgs ønske at det kommende repræsentantskab favner så bredt som muligt, og derfor er alle brugere af hallen på nuværende tidspunkt berigtiget til at møde op med en stemme og eventuelt et medlem til det kommende repræsentantskab.

Der henvises til vedtægterne.

Spørgsmål stilles til formand@gesten-fritidscenter.dk.

På udvalgets vegne

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinær repræsentantskabsmøde i Gesten Fritidscenter.

Dato/tid: Onsdag den 16/05-2018 kl. 19:30 i cafeteriet

Indkaldt: Forretningsudvalget, repræsentanter for Gesten lokalråd, GIF, Gesten skytteforening, Gesten badmintonklub, Gesten børnecenter samt Vejen kommune.
Alle interesserede er velkomne.

Dagsorden jf. vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og stemmetæller
 3. Årsberetning
 4. Udvalgsberetning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Fremlæggelse og drøftelse af kommende budget
 8. Valg af formand og næstformand
 9. Valg af forretningsudvalg og 1 suppleant
 10. Valg af revisor og suppleant
 11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være fremsendt skriftligt til formanden senest 3 uger før mødet. På mail formand@gesten-fritidscenter.dk

Der vil blive fremlagt væsentlige vedtægtsændringer på mødet under punktet 6. indkommende forslag.

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 20 juni kl. 19:00

Cafeteriaet, Gesten Fritidscenter

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
 3. Årsberetning.
 4. Udvalgsberetninger.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag eller af forslag fra repræsentantskabet.
 7. Fremlæggelse og drøftelse af budget for det kommende år.
 8. Valg af formand og næstformand. Formand og næstformand er selvskrevne medlemmer af forretningsudvalget. Alt efter deres post i forretningsudvalget er de ikke nødvendigvis på valg hvert år.
 9. Valg af forretningsudvalg og 1. suppleant. Alt efter deres post i forretningsudvalget er de ikke nødvendigvis på valg hvert år.
 10. Valg af revision og suppleanter.
 11. Eventuelt.

 

Vedtægter